Články

Provedené opravy a servis na spotřebičích aneb jak opravujeme

Přečtěte si a podívejte se na příklady opravy spotřebičů, na kterých jsme v poslední době provedli pozáruční servis a opravy:

Provedení opravy spotřebičů se u každého modelu liší v závislosti na jeho typu a provedení. V neposlední řadě záleží také na dané značce spotřebiče a dostupnosti náhradních dílů potřebných k dokončení opravy pračky, opravy myčky, opravy sušičky, opravy SKD, apod… Tyto články nefungují jako návod, jsou zde pouze jako ilustrativní příklady Našeho servisu domácích spotřebičů. Za neodborné zásahy do spotřebičů popřípadě zranění zákazníka či jiných osob svojí neodborností neneseme žádnou odpovědnost. Důrazně upozorňujeme před vlastním neodborným zásahem do spotřebiče.

myčka Fagor

oprava myčky

 • Na obrázku je vidět topení myčky Fagor, kde došlo k závadě na hydraulickém systému myčky, kde závada se projevila výtokem vody a vyhozením pojistek. Tímto byl způsoben zkrat na elektrickém komponentu topeného tělesa. Oprava byla provedena výměnou topení, které bylo vadné, dále prasklou hadicí v bodě šroubení skrz nerezovou vanu v místě horního koše. Celá závada byla způsobena přetěžováním horního šuplíku, kde tato část koše na nádobí narážela do plastového náhubku hadice, která tímto praskla.

 

čerpadlo myčky

oprava myčky Bosch

 • Nahlášená závada byla, že myčka nemyje. Po demontáži myčky z kuchyňské linky a následnému oddeklování spotřebiče bylo pohledem zjištěna závada na části, která zajišťuje oběh vody během mycího cyklu myčky. Tato část se jmenuje čerpadlo oběhu (motor s turbínou). Bohužel v tomto případě bylo poškození dílu tak rozsáhlé, že by byla nutná jeho výměna. Oprava nakonec nebyla uskutečněná z důvodu vysoké ceny náhradního dílu a tudíž nerentabilnosti opravy z důvodu stáří a nadměrného opotřebení spotřebiče jako celku. Bohužel těmto závadám nelze nijak předejít údržbou zákazníkem a vždy je to otázka vytíženosti spotřebiče a kvality daného náhradního dílu a jeho komponentů.

 

Sušička AEG

oprava kondenzační šušičky AEG

 • Po nahlášení závady zákazníkem a dostavení technika nebyla na základě provedení autotestu nezjištěna žádná závada, avšak sušička se během cyklu zastavovala a nedosušila. Bylo provedeno proměření všech komponentů spotřebiče, které byly též bez závad. Jelikož se závada týkala funkce provzdušňování prádla systémem prostream (horká pára), zaměřil se technik na tento systém. Následně bylo zjištěno, že plovák v nádobce pro náplň páry byl zaseklý plovák, který udává elektronickému modulu zda je nádoba plná a zda může pokračovat v programu. Systém byl vyčištěn a spotřebič byl předán po přezkoušení plně funkční. Celá oprava sušičky AEG zabrala cca jednu hodinu a zákazník zaplatil za servis 550 Kč.

 

myčka Zanussi

oprava myčky Zanussi, která nenapouští

 • U následujícího obrázku vidíme myčku Zanussi ze spodní části, kde zákazník uvedl závadu nenapouští a nemyje. I když je daný spotřebič Zanussi starší (cca 12let) je opravitelný jelikož spousty náhradních dílů do myček tohoto typu se dá objednat. Oprava myčky byla provedena celkovým vyčištěním hydraulického vedení včetně veškerých čidel vodní hladiny myčky. Spotřebič byl opět zákazníkovi uveden do provozu a přezkoušen tak, aby byl funkční a bez závad. Oprava myčky Zanussi vyšla zákazníka na 600 Kč.

 

varné hnízdo SKD

oprava sklokeramické varné desky elektrické

 • Pokud zákazník nahlásí závadu, že sklokeramická varná deska nehřeje, je zapotřebí přijet a zjistit demontáží vestavného spotřebiče varné desky typ a charakter závady. V tomto případě je poškozena elektrická varná zóna, kde oprava spotřebiče je provedena výměnou daného dílu k určitému modelu a typu spotřebiče na základě výrobního čísla ze štítku SKD.  Tato závada spotřebiče se nedá odstranit opravou varného hnízda.

 

pračka

oprava – pračka vyhazuje pojistky

 • U následujícího obrázku byla nahlášena závada, že pračka vyhazuje pojistky a nehřeje. Po příjezdu technika na místo bydliště zákazníka bylo provedeno rozebrání spotřebiče a spuštění autotestu, při kterém byla vyhodnocena závada překročení časového limitu pro ohřev pračky během praní. Bylo provedeno přeměření topení pračky, které bylo vadné z důvodu usazení vodního kamene a jeho přerušení, byla tedy provedla výměna dílu. Poté byl spuštěn opět autotest, při kterém byla smazána paměť modulu PGM pračky, kde se ukládají chybové hlášení o provozu spotřebiče. Přezkoušením veškerých komponentů pračky byla zjištěna funkčnost spotřebiče. Proběhla kompletace pračky a předání zákazníkovi ve funkčním stavu. Oprava pračky zákazníka vyšla do 1200 Kč.

 

vestavná trouba

oprava trouby – nehřeje

 • U dalšího spotřebiče je nahlášena závada, že trouba nehřeje nebo špatně peče. Po příjezdu technika na místo a demontáži spotřebiče vestavné pečící trouby bylo zjištěno přerušení topení horkovzduchu. Byla provedena výměna náhradního dílu za nový a trouba odzkoušena. Následně byla opět pečící trouba zapojena a namontována do kuchyňské linky a spotřebič byl předán ve funkčním stavu zákazníkovi.

 

pračka nenapouští

oprava pračky – nenapouští a nepere

 • U tohoto obrázku můžeme vidět části pračky, kde zákazník nahlásil, že pračka nenapouští a nepere. Po demontáži krytů pračky bylo zjištěno, že v průběhu instalace pračky svépomocí zákazník neodborným postupem způsobil naprosté překroucení přívodních hadic uvnitř pračky. Musel být vyměněn napouštěcí ventil, který byl tímto poškozen spolu s opravou kabeláže. Tímto zákazník ušetřil za instalaci a zapojení pračky, ale následná oprava pračky ho stála do 1150 Kč.

 

pračka AEG nevypouští

oprava pračky – pračka AEG nevypouští

 • V následujícím příkladu bylo nahlášeno, že pračka nevypouští. Na místě byl technikem proveden autotest pračky, kde byla zjištěna závada na vypouštěcím čerpadle spotřebiče. Po vymontování filtru nebyla zjištěna žádná nečistota, která by způsobila neprůchodnost čerpadla pračky během vypouštění. Bylo tedy provedeno rozebrání spotřebiče, kde byla zjištěna mince v hadici, která plnila funkci záklopky. Tento předmět byl vyjmut z hadice pračky a následným odzkoušením spotřebiče spolu s provedením autotestu byla uvedena do provozu. Proto každému zákazníkovi doporučuji kontrolovat kapsy oblečení, tak aby této závadě a následné potřebné opravě pračky předešel.

 

pračka se netočí

oprava pračky – pračka se netočí

 • Po nahlášení závady, kde se pračka netočí, bylo zjištěno technikem namístě závadu v podobě vadného hnacího řemene pračky. Bylo provedeno objednání tohoto dílu a následnou výměnou byla provedena úspěšná oprava pračky. Spotřebič byl vyzkoušen se zátěží tak, aby byla zaručena plná funkčnost pračky během pracího cyklu. Výrazně doporučuji zákazníkům, aby pračky nepřetěžovaly, i když je pračka určená na 6 kg suchého prádla, vždy záleží na daném materiálu, ze kterého je prádlo vyrobeno. Každý materiál totiž absorbuje rozdílné množství vody během praní, při kterém je hnací součásti extrémně namáhány a výrazně jim klesá životnost.

 

pračka bouchá

oprava pračky – bouchá a je hlučná

 • Opravy praček, které jsou hlučné nebo bouchají během praní je potřeba zjistit zdroj hluku. V tomto případě bylo zjištěno utržené závaží pračky, které bouchalo o plášť spotřebiče. Tato oprava pračky byla provedena na dílně, kde byla vyměněna vana pračky. Následným zkoušením a finální kompletací bylo pračka opravena. Po přívozu spotřebiče k zákazníkovi a zapojení této pračky bylo opět před očima zákazníka spuštěna.

 

pračka nejde zapnout

oprava pračky – nezapne se

 • Pokud pračka nejde zapnout a ani nereaguje je zapotřebí kontrola spotřebiče a následné měření veškerých komponentů pračky. V tomto případě byla provedena oprava pračky vyřešena výměnou spínacího prvku, který byl již za léta používání spotřebiče vyhřátý. Bohužel před zavolání servisu se zákazník pokusil zajistit opravu pračky svépomocí. Při tomto neodborném zásahu do elektroinstalace pračky došlo k nechtěnému poškození kabeláže spotřebiče. Díky tomuto neúspěšnému pokusu o opravu pračky došlo k navýšení celkové částky o 430 Kč.

 

Myčka nenapouští

oprava myčky – nenapouští vodu, nemyje

 • Oprava myčky na obrázku byla provedena formou čištění napouštěcí části. Bohužel tento úkon nemůže provést zákazník svépomocí, jelikož napouštění myčky je provedeno pomocí více dílů uvnitř spotřebiče a je tedy nutný odborný zásah servisu. V tomto případě zákazník platil za opravu dvakrát jelikož 1. neodborný servis za 1400 Kč konstatoval, že je myčka v pořádku, ale po druhém spuštění se závada znovu projevila avšak první servis se již k tomu nehlásil a svoji reklamaci neuznal. Naše úspěšná oprava myčky byla provedena do druhého dne a zákazníka vyšla na 720 Kč (Praha 1).

 

myčka Electrolux nehřeje

oprava myčky – nehřeje, špatně myje

 • Na následujícím obrázku zákazník zjistil, že nádobí v myčce bylo po dokončení mytí mokré a špatně umyté spolu s nerozpuštěnou tabletou na dně spotřebiče. V tomto případě oprava myčky byla provedena nejprve provedením autotestu a na základě vyčtení chyb z paměti programátoru myčky bylo provedeno následné celkové vyčištění veškerých komponentů uvnitř spotřebiče. Poté byl opět proveden autotest, který zkontroluje veškeré funkce myčky a následný reset chyb z minulosti, které byly v paměti uloženy. Pokud se reset chyb neprovede, hrozí i po odstranění závady myčky její náhodné vyvolání během mycího cyklu spotřebiče. Tato oprava myčky zákazníka vyšla na 600,- Kč.

 

sušička AEG špatně suší

oprava sušičky AEG – špatně suší

 • Zákazník Nám zavolal a domluvil si termín opravy sušičky, která mu špatně suší a v nádobce na kondenzát nebyla žádná destilovaná voda ze sušení prádla. Po příjezdu na místo byl proveden autotest myčky, kde nebyly indikovány žádné závady. Byla tedy provedena pohledově kontrola stavu veškerých funkčních komponentů sušičky, které mohou mít za následek špatný sušící účinek prádla. Bylo zjištěno, že výměník sušičky byl zanesen prachem avšak zde již samotné vyčištění tohoto dílu nepomohl, jelikož se prach dostal i do čerpadla kondenzátu sušičky, které tímto bylo vyřazeno z provozu. Byla tedy provedena demontáž čerpadla sušičky a jeho vyčištění. Po následné montáži zpět do spotřebiče byl znovu proveden autotest sušičky, kde se vyzkoušela správná funkce čerpadla sušičky. Oprava sušičky zákazníka vyšla na 550,- Kč dle ceníku.

 

Pračka nevypouští

pračka nevypouští

oprava pračky – nevypouští, neždíme

 • Oprava pračky, která nevypouští nebo neždíme je provedena nejprve kontrolou funkčních částí spotřebiče. V tomto případě byla závada neždíme, nevypouští způsobena závadou na elektronice programátoru pračky. Modul programátoru byl demontován z pračky a opravena silová část ovládající motor spotřebiče během praní a odstřeďování prádla. Po opětovné montáži programátoru byl proveden test všech funkcí pračky spolu se zátěží v podobě prádla zákazníka abychom simulovali reálný průběh praní prádla. Oprava pračky zabrala cca 40 minut a zákazník zaplatil 950,- Kč.

 

myčka nemyje

oprava myčky – vyhodila pojistky

 • Nedávno Nám volal zákazník ohledně opravy myčky, která vyhodila pojistky během mytí nádobí. Při opětovném zapnutí jističů v bytě, myčka nesvítí a nejde. Po příjezdu na místo bylo provedeno proměření napájecí části spotřebiče, které bylo v pořádku. Byla zjištěna vadná pojistka modulu programátoru myčky a ani po následné výměny pojistky myčka nesvítínejde. Modul spotřebiče byl odvezen na dílnu, kde proběhla jeho oprava ve zdrojové části a obvodů modulu myčky. Při opětovné montáži modulu u zákazníka do spotřebiče bylo provedeno odzkoušení veškerých funkcí spotřebiče: napouštění, mytí, ohřev vody, vyhození tablety a následné vypuštění vodymyčky. Tyto úkony proběhly opět v servisním módu spotřebiče. Oprava myčky zákazníka vyšla na 1150,- Kč.

 

Digestoř AEG

oprava digestoře AEG – nejde

 • Zákazník nahlásil závadu na digestoři AEG prostřednictvím webového formuláře – online objednávky. Po příjezdu technik demontoval digestoř a zjistil vypálený tlačítkový modul ovládající chod spotřebiče. Bohužel tato digestoř byla již asi 10 let stará a díly potřebné k dokončení opravy spotřebiče by vycházely stejně jako nový spotřebič. Zákazníkovi bylo tedy doporučeno zakoupit novou digestoř. Starý spotřebič byl demontován z kuchyňské linky a odstaven, tak aby montáži nového spotřebiče nic nevadilo.

 

Digestoř AEG

oprava sporáku – zateklo do ovladačů

 • Na dalším obrázku vidíme demontovaný sporák Gorenje, kde zákazníkovi zatekla voda do ovládacích prvků ovládající sklokeramickou varnou desku. Způsobený zkrat na spotřebiči způsobil trvalé poškození přepínače plotny. Tato oprava sporáku byla vyřešena výměnou přepínače plotny varné desky. Tyto závady jsou celkem běžné a je zapotřebí těmto haváriím spotřebičů předejít. Dokud totiž není provedena oprava spotřebiče, sporák je nefunkční celý včetně pečící trouby.

 

Pračka nejde

Oprava pračky – nejde, nesvítí

 • Po nahlášení zakázky přes Naši zákaznickou linku přijel technik na místo spotřebiče, kde byla nahlášena závada pračka nejde a nesvítí. Po demontáži vestavného spotřebiče bylo zjištěno špatné zapojení pračky do elektrické sítě. Toto zapojení spotřebiče bylo v rozporu s normou provedeno přes prodlužovací kabel s rozdvojkou, kde právě tato koncovka měla málem na svědomí vyhoření bytu, jelikož tyto koncovky se nesmí používat pro zapojení takovýchto spotřebičů z důvodu velkého odběru proudu během provozu pračky. Oprava pračky byla provedena formou výměny napájecí šňůry a odzkoušení veškerých funkcí, tak aby po provedení správného zapojení byla pračka plně funkční.

 

Pračka neždíme

oprava pračky – neždíme, nepere

 • Zavolal Nám zákazník, který nahlásil závadu na pračce. Uvedl, že během provozu byla cítit spálenina z oblasti panelu pračky. Po příjezdu a demontáži technik zjistil vyhřátý a vypálený plošný spoj modulu programátoru pračky. Po odvozu modulu na dílnu byla provedena celková oprava plošných spojů desky programátoru a následné odzkoušení opět na místě u zákazníka přímo na spotřebiči. Oprava pračky se zdařila a zákazníka jsme ušetřili od zakoupení nové pračky z důvodu vysoké ceny modulu programátoru tohoto spotřebiče.

 

Pračka teče

Oprava pračky – teče

 • Stále častěji se Nám stává, že provádíme opravy praček, na kterých je závada v podobě děravé manžety. Tuto závadu způsobují zipy, knoflíky a jiné třeba zapomenuté předměty v oblečení. Díky této závadě pračka teče během praní i odstředění a hrozí dalšímu poškození elektrických částí spotřebiče, do kterých zatéká a hrozí elektrický zkrat. Oprava pračky je prováděna pouze formou výměny náhradního dílu. Na obrázku je vidět i znečištění manžety pračky, díky kterému je prádlo po vyprání cítit plísní. Je zapotřebí pravidelného čištění těchto prvků pračky, tak aby se i prodloužila jejich životnost.

 

varná deska nejde

oprava varné desky – nejde

 • Po předchozí domluvě Nám zákazník přivezl na dílnu sklokeramickou varnou desku, která vůbec nereagovala na zapnutí. Po demontáži spotřebiče bylo zjištěné poškození ovládacího modulu varné desky. Jelikož nový díl vychází na zhruba 5000,- Kč byla původní elektronika desky opravena formou výměny vadných elektronických dílu modulu spotřebiče. Po následné kompletaci a zátěžovému testu varné desky byl spotřebič očištěn, zabalen a předán funkční zákazníkovi. Oprava varné desky zákazníka vyšla do 1600,- Kč.

 

pračka teče

oprava pračky – teče

 • Na zákaznickou linku volal zákazník s prosbou opravy pračky Zanussi, která tekla během praní. Po příjezdu technika na místo spotřebiče byl proveden autotest, při kterém bylo zjištěno poškození plastové vany v místě jejího spoje. Při praní se zákazníkovi do pračky dostala kostice z podprsenky, která toto způsobila. Bohužel oprava pračky v tomto případě byla finančně náročná a vzhledem ke stáří a opotřebení pračky bylo doporučeno zákazníkovi zakoupit spotřebič nový.

 

pračka nevypouští vodu

oprava pračky – nevypouští

 • Mezi běžné závady hlášené zákazníky na telefonní linku bývá, že pračka nevypouští a neždíme. Po prvotním přezkoumání filtru pračky a veškerých vypouštěcích hadic spotřebiče, včetně odpadu kam je pračka připojená se technik zaměřuje na hlavní díl, který funkci vypouštění zajišťuje během chodu pračky a samotného pracího cyklu. Velice často se stává, že nalisovaná vrtulka čerpadla pračky odpadne v důsledku velké oxidace spojovacích prvků čerpadla nebo z důvodu například zapadlé mince v čerpadle, která vypouštěcí čerpadlo nenávratně poškodí. Vždy je v těchto případech nutná odborná výměna, jelikož zajištění absolutní těsnosti pračky je velice důležité z hlediska bezpečnosti i proti případným škodám na majetku jako jsou zničené podlahy nebo vytopení sousedů.

 

myčka hlásí chybu

oprava myčky – hlásí chybu

 • Mezi další naprosto běžné závady na spotřebičích jako jsou myčky nádobí patří hláška chyb během mycího cyklu myčky. Pokud hlášená závada v podobě poruchového kódu není popsána v návodu nebo si zákazník neví rady je potřeba provést autotest spotřebiče nebo překontrolování veškerých funkčních prvků a samotných funkcí myčky technikem. Podle závady se odvíjí další servisní postup směřující k úspěšné opravě myčky přímo u zákazníka v bytě.

 

pračka se netočí

oprava pračky – netočí se

 • Na dalším obrázku je vidět spodní část pračky, na které se objevila závada v otáčením bubnu během praní. Zákazník nahlásil, že prádlo je nevyprané napůl mokré s práškem a nevyždímané. Po příjezdu technika byla provedena kontrola funkcí pračky, kde byly zjištěné opotřebované uhlíky motoru pračky. Jelikož uhlíky motoru byly atypické, technik je musel objednat. Po třech dnech byla provedena oprava pračky, při které byly uhlíky vyměněny za nové.

 

nejde zapnout varnou desku

oprava varné desky – nejde

 • Na dalším obrázku je vidět dotykový modul sklo-keramické varné desky, která nejde zapnout. Už při demontáži desky z kuchyňské linky byla cítit spálenina plastu v oblasti dotykového ovládaní varné desky. Po celé demontáži SKD bylo zjištěné rozsáhlé poškození ovládajících modulů elektrické varné desky v podobě vyhořelých plošných spojů včetně kabeláže a plastového obalu modulů. Poškození bylo tak rozsáhlé, že nebyla žádná možnosti opravy elektroniky varné desky. Jelikož tato SKD byla stará asi 4 roky zákazník se rozhodl pro investici v podobě výměny modulů za nové. Oprava elektrické sklokeramické varné desky byla tedy provedena výměnou dílů. Po montáži zpět do kuchyňské linky byl spotřebič před očima zákazníka vyzkoušen a funkční předán.

 

prasklé sklo varné desky

oprava SKD – prasklé sklo desky

 • Mezi další naprosto běžné závady spotřebičů je prasklé sklo elektrické varné desky. V tomto případě se neopatrnost nevyplácí, jelikož oprava této závady je vždy provedena formou výměny za nový díl spotřebiče. Sklo varné desky lze vždy objednat samostatně, avšak jeho cena se vždy odvíjí od daného výrobce a modelu spotřebiče. Jelikož šlo o novou indukční desku a oprava by vyšla levněji než spotřebič nový zákazník se tedy rozhodl pro provedení opravy spotřebiče.

 

trouba nejde

oprava trouby – nejde, nehřeje

 • Na dalším obrázku jsou vidět ovládající prvky pečící trouby, u které nejde nastavit čas a tím trouba nesvítí ani nehřeje. Jelikož v dnešní době je trendem implementace elektronických modulů i do těchto typů spotřebičů, kde jsou velmi tepelně namáhány, tyto závady jsou čím dál častější. Dalším důvodem vzniku těchto závad je nedostatečné odvětrání prostoru kde je spotřebič nainstalován. Například dalším pochybením dojde i ze strany kuchyňského studia při navrhování a následné montáže linky a samotného spotřebiče.

 

pračka hlásí chybu

oprava pračky – hlásí chybu

 • V dalším případě opravy pračky, kde se během praní objevila chyba na displeji bylo provedeno přeměření veškerých prvků pračky. Nebyla zjištěna žádná závada, tak byl odvezen modul na dílnu, kde byl podroben autotestu přes počítač. Po přečtení chybového kódu byla provedena aktualizace softwaru modulu pračky. Po opětovné montáži bylo provedeno čištění kontroly stavu hladiny vody, na které ukazovala chybová hláška. Oprava pračky byla tedy úspěšně dokončena v celkovém termínu tří pracovních dnů.

 

myčka hlásí chybu

oprava myčky – hlásí chybu

 • Na dalším obrázku je vidět chybová hláška myčky, která vznikla během mycího cyklu spotřebiče. Jelikož závada není uvedená v návodu myčky, zákazník zavolal na zákaznickou linku a sjednal si termín. Po příjezdu technika na místo spotřebiče byl proveden autotest, na základě kterého byl zjištěn problém se signálem z mycího motoru směrem k elektronice myčky. V tomto případě závada byla rozsáhlého charakteru, kde prasklá hadice u mycího čerpadla způsobila elektrický zkrat vedoucí až k hlavnímu modulu myčky, který byl tímto zničen. Oprava myčky byla bohužel nerentabilní z důvodu vysoké ceny náhradních dílů.

 

nejde jedna plotna

oprava varné desky – nejde jedna plotna

 • Oprava sklokeramické varné desky na obrázku vpravo byla provedena výměnou přepínače varného hnízda (plotny), kde před samotným servisním úkonem proběhlo celkové proměření veškerých součástí varné desky včetně kontroly funkcí termostatů varných zón. Oprava spotřebiče byla provedena na místě a během jedné návštěvy, jelikož náhradní díly k tomuto spotřebiči je běžně skladem.

 

pračka bouchá

oprava pračky – bouchá

 • Zákazník Nám poslal online objednávku přes webový formulář, kde uvedl, že pračka je během praní a hlavně odstřeďování hlučná a bouchá. Po příjezdu technika na místo spotřebiče bylo provedeno rozebrání pračky, kde byla zjištěna závada na upevnění řemenice pračky, kde šroub, který řemenici upevňuje byl utržen a tím pádem řemenice pračky byla uvolněná. Byla provedena demontáž bubnu pračky a vyjmutí utrženého šroubu za pomocí speciálního nářadí, které máme k dispozici. Po opětovné montáži a kompletaci pračky byla provedena zkouška těsnosti spotřebiče a následným zátěžovým testem bylo otestováno správně upevnění řemenice pračky. Opravy praček s touto závadou vyházejí na zhruba 1500 Kč a vše je provedeno u zákazníka.

 

sporák vyhazuje pojistky

oprava sporáku – vyhazuje pojistky

 • Na dalším obrázku je vidět jakým neodborným způsobem byl elektrický sporák zapojen. Nejenom, že z důvodu mělké kuchyňské linky byl odmontován zadní ochranný kryt spotřebiče a tím odkryty veškeré elektrické komponenty. Další chybou byl krátký přívodní kabel spotřebiče, kde spotřebič není možné z kuchyňské linky vyjmout. Závada sporáku však nebyla způsobena závadou na určitém dílu, ale byla způsobena zapadlým kuchyňským nožem, který dopadl na připojovací svorkovnici spotřebiče, kde vznikl elektrický zkrat. Oprava sporáku tedy spočívala v odstranění cizího předmětu, ale další provoz spotřebiče je jen na vlastní nebezpečí, jelikož zákazník odmítl dodání zadního krytu.

 

varná deska vyhodila pojistky

oprava varné desky – nejde

 • Na obrázku je vidět část elektronického modulu elektrické sklo-varné desky, kde oprava spotřebiče byla provedena formou výměny výkonových a zdrojových částí modulu. Následným měřením při maximálním zatížení byla zjištěna plná funkčnost spotřebiče. Opětovná montáž byla provedena u zákazníka.

pračka je hlučná

oprava pračky – hlučná, bouchá

 • Po nahlášení zákazníka opravy pračky, kde byla nadměrná hlučnost spotřebiče během praní i následného ždímaní prádla, bylo provedeno zjištění zdroje této hlučnosti. Pračka se stářím cca 5 let měla vadná ložiska. Bylo provedeno zjištění zda je oprava rentabilní vzhledem k celkovému stavu pračky kontrolou a měřením všech části spotřebiče včetně provedení autotestu pračky. Díly byly objednány a během tří dnů byly u zákazníka na místě v bytě též vyměněny. Během této opravy pračky bylo provedeno zároveň i její vyčištění včetně hadic a filtrů. Po následné kompletaci byl proveden autotest a zkouška se zatížením. Po úspěšné opravě pračky byl spuštěn program s čističem a a odvápňovačem praček. Spotřebič byl opraven během 4 dnů od nahlášení opravy zákazníkem na Naši telefonní linku. V tomto případě celková oprava nepřesáhla cenu 3000,-

pračka teče

oprava pračky – teče

 • Při dalším nahlášením opravy pračky zákazník uvedl, že se pod spotřebičem po dokončení pracího cyklu objeví voda pod pračkou. Po demontáži z kuchyňské linky bylo zjištěno vadné vypouštěcí čerpadlo pračky. Díl byl vyměněn, pračka odzkoušená a opět zabudována do linky zákazníka.

myčka se zastavuje

oprava myčky – zastavuje se

 • Spotřebičů jako jsou stolní myčky je málo. U této myčky zákazník uvedl, že se mycí cyklus zastavuje a nádobí je vařící. Byl proveden autotest, kde bylo zjištěno, že závada je ve vadném elektronickém modulu myčky. Díl byl vyměněn, spotřebič odzkoušen a předán opraven zákazníkovi.

 

 

↑ Nahoru ↑

Další články (opravy myček, opravy praček, opravy sušičekopravy SKD apod…) budou postupně přidávány.