Varné desky

Poskytujeme servis na tyto varné desky

Provádíme pouze elektrické části těchto spotřebičů. Pokud má zákazník varnou desku plynovou, je zapotřebí kontaktovat plynaře, kteří po případném servisním zásahu na spotřebiči a jeho opětovné kompletaci dokáží zjistit zda neuniká plyn ze spojů, které je potřeba při demontáži těchto spotřebičů rozpojit.

Mezi nejčastěji opravované varné desky patří desky indukční. Tyto spotřebiče šetří peníze i čas, ale může se porouchat vše. Vždy záleží na rozsahu poškození. Většinou lze elektroniky varných desek opravit bez potřeby jejich nutné výměna, která je finančně náročná. Opravy varných desek probíhá vždy na dílně z důvodu nutnosti zátěžového testu po opravě spotřebiče a v neposlední řadě i časové náročnosti. Opravy těchto spotřebičů většinou nepřesáhnou tři tisíce. Vždy je nutné mít na paměti, že každý spotřebič je v případě závady unikátní a proto nelze bez kontroly sdělit dopředu na kolik oprava varné desky vyjde. Každopádně v prvním kroku je poruchám elektrických varných desek předcházet například správnou instalací do kuchyňské linky dle přiloženého návodu.

Mezi nejčastější poruchy varné desky patří například: nedetekuje hrnec, bliká, vyhazuje pojistky, vypíná se. Opravy varných desek s těmito závadami se řeší na dílně.